Kostervaag


Hvilken båt liker man best? Er det en av katamaranene Kostervåg, Kostersund eller Kosterfjord? Eller kanskje er det den nye, litt mindre Kostervind? Noen drømmer seg tilbake til Walona, en innleid båt som ble satt i trafikk i sommersesongen.
For enkelte er det de enda eldre båtene, som Rex og Stjärn II, som er de riktige Kosterbåtene.

Mange har et nært forhold til disse båtene. Ferien begynner i det man går om bord. 
Mange av sommerturistene ønsker å sitte på vindusplassene, mens Kosterboerne gjerne slår seg ned på midtraden.
Disse setene er kanskje mindre brukt og derfor gjerne bedre å sitte på?

På kalde vintre når det legger seg tykk is, hender det at de moderne katamaranene er uhensiktsmessige å bruke.
Da hentes gjerne en av de gamle kosterbåtene frem. 

Regulær trafikk mellom Strömstad og Koster ble så smått etablert rundt 1. verdenskrig, men tok seg først opp på 30-tallet.
I 1928 kom Stjärn I. Stjärn II ble bestilt i 1931 og ble brukt i 46 år.
Deretter kom dampbåten Kosterfjorden.