Dette er et foreløpig utkast til en side om Nordkoster. Evt. kommentarer kan rettes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nordkoster.se er en uavhengig nettside som står fritt i forhold til redaksjonell vinkling.

Hensikten med siden er å gi et lite innblikk i hvordan det kan oppleves å være på Nordkoster.

Tekst og foto:
Om ikke annet er oppgitt: Knut og Gunilla Edlund Halmrast. Se: knuthalmrast.no

Foto: Stian Green

 

Kontakt: