KlapperstenKlapperstensfelt vest for Björnsängen

Sydvest for Basteviken ligger Björnsängen, en liten sandstrand i le for de fleste vindretninger.

Vest for Björnsängen finner man øyas villmark. Her er det er fint turterreng, men få stier. 

BjornsangenStenStianGreen
Foto: S. Green

Foto: S. Green
Foto: S. Green

Björnsängen

Bjornsangen

LasseKristinSydVest

ArkipelagenFraSydVestKosterarkipelagen sett fra Öuddarna Sydvest på øya. Tenholmarna i forgrunnen. Ursholmarna kan skimtes lengst unna.