Sund

 Er det egentlig så stor forskjell på Syd og Nordkoster? Det er jo bare et sund som skiller disse to øyene.

Sund Syd

Før i tiden var landbruk en viktig næringskilde på Sydkoster, mens på Nordkoster var det i større grad fiske som gav inntekt.
Stort sett var det et fordragelig samliv mellom folk på Nord og Syd, men det finnes historier....

...... Om folk fra Nordkoster som ikke satt sine ben på Sydkoster noen gang i løpet av livet.
”Hva har man der som man ikke har her?” Argumentene kan ha vært mange.

Og når det kom til livets merkedager: Man fant seg gjerne heller en ektefelle fra fastlandet fremfor å velge en fra den respektive naboøya. Og når man døde, og skulle begraves. Gravplassen er jo på syd....
Nåja, med til historien hører også at denne gravplassen ikke stod klar før i 1958.

Mange vil oppleve at tempoet på Sydkoster et annet enn på Nord. Kommer du fra nord til syd, kan du oppleve det som at du blir møtt av noe som oppleves som en mengde folk, sykler og til og med Segway´er. Skal man til affären kan man jo til og med risikere å møte på en bil!

FraLotsutkSund

Fra Lotsutkikken på Nordkoster, til Sundet og Sydkoster. Kosterarkipelagen i bakgrunnen.

Baathus

 

               Fra Nord til Syd    

 

BordkBrannbil

Nordkoster - øya med egen brannbil!