Fyr2pers

Högen

På øyas høyeste topp, Högen, ligger to nyrestaurerte fyr. De ble bygd midt på 1800-tallet og ble tatt ut av drift drøyt 40 år senere, i det de to fyrtårnene på Ursholmen ble bygd. Etter årtusenskiftet ble det igjen lys i det nordligste av disse to fyrene. Fyrlyset drives av en vindmølledrevet hallogenpære.

 FyrPanVinter

Nordkoster ligger midt på linjen mellom to havområder: Om man står på vestsiden av øya og ser mot sydvest, blikker man utover Skagerrak. Vender man seg mot nordvest, ser man utover Ytre Oslofjord.

Om man går opp på Høgen en klar sommernatt, får man en formidabel utsikt. Da kan man se fyr på den andre siden av Oslofjorden. Færder, som er innseglingsfyret på vestsiden av fjorden, har sine tre hvite blink og er lett å få øye på. Man kan imidlertid se betydelig lengre enn som så. Rett ut vest kan man skimte Svenner fyr ved Larvik. Noen vil til og med hevde at de har sett lyset i et av de to fyrtårnene på Jomfruland sør for Svenner. Dette er over 40 sjømil fra Koster.  

FyrTaake  Radar

 
Radar

Radaren på Högen er et landemerke på øya. Hvor du enn befinner deg på øya, er det ikke langt til en plass hvor du kan se radaren. Greit å navigere ut fra, om man skulle oppleve å ha gått seg bort.

BastevikenRadar
Foto: S. Green


Basteviken stugby (tidl. Milton Stugby) med Högen og fyrene i bakgrunnen. Gå nordover fra Västra bryggan og du kommer hit. Fra denne engen er det panoramautsikt over havet vestover. I løpet av vår og høstmånedene utspiller seg det her den ene solnedgangen mer spektakulær enn den andre.

 
Torbjørnskjær

Torbjornskjar

Om man går mot nordvest og ser utover, kan man i godt vær se Torbjørnskjær fyr. Mens Færder fyr er innseglingsfyret på vestsiden av fjorden, er Torbjørnskjær Oslofjordens innseglingsfyr på østsiden. .

Selve Torbjørnskjær har ingen naturlig havn. Derfor har man bygd ilandstigningsplasser på begge siden av øya, slik at man uavhenging av vindretning, alltid skal kunne gå til og fra fartøyet i le. Før i tiden bodde det familier her ute. De kunne ha med seg både en ku og noen andre husdyr under oppholdet. Det står i loggboken at en gang ble kjøkkenvinduet knust av en bølge i et voldsomt uvær, og det ble funnet fisk på kjøkkengulvet.

Frem til ikke så mange år siden, var Torbjørnskjær et viktig fyr, men nå er det bare lyssatt med en halogenpære, akkurat slik som i fyrene på Högen på Nordkoster.

 
Lotsutkiken

PanLotsutk
Panorama mot sydvest. Lotsutkiken til høyre i bildet

Veien fra Västra bryggan i Sundet og til Campingen, går forbi Lotsutkikken. Selv om Lotsutkikken ikke ligger like høyt som fyrene på Høgen, er det allikevel fra dette punktet hvor man har best utsikt over Kosterarkipelagen, alle de små øyene vest for Sydkoster. Den første lots-stugan ble bygd på Høgen allerede i 1820, men i 1890 valgte man å flytte denne viktige funksjonen dit hvor den er plassert i dag. Huset som står der nå er fra 1950.

 
Haleberget 

HalebegetPan

Nordkoster har også et tredje utkikkspunkt. Det er på Haleberget ved SMHI´s værstasjon, vest for Västra bryggan. Det er ikke så lett å finne veien hit, men det kan være verdt turen. Her er det god utsikt mot nord, øst og syd.

FyrHest