Kostervåg forlater Ångbåtskajen ved Norra Hamnen i Strömstad. Enkelte passasjerer ønsker å sitte ute på dekk hele overfarten, uavhengig av vær. Andre finner sin plass i salongen ved kaffekannen. Bagasjen ligger akterut på dekk. Noen dager i Koster-tilstand venter. Båten setter opp farten i det vi passerer Käblingarna og etter en liten stund befinner vi oss ute i Kosterfjorden, over et 200 meter dyp. ”Nästa anlopp Västra bryggan” høres over høyttaleren. Snart er vi der!

Dette er øya med et fungerende samfunn i miniformat. Det er én sommeråpen butikk, et par restauranter og en brannstasjon som ser ut som om den godt kunne vært hentet fra Postman Pat.

Her finner du ikke noe bensinutsalg for båtfolket, ei heller gatekjøkken eller leke-luft-slott for barn. Allikevel er opplevelsene mange! Opplevelser du kanskje ikke visste at du ville sette pris på.

Om du ønsker en liten opplevelsestur rundt på denne mangefasetterte øya, kan du få det her.

Foto: N. E. Halm

Og det bor i underkant av 100 mennesker her. Noe eldre fiskere og deres familier har beholdt adressen, og en del nye Kosterboere har kommet til i de senere år. Felles for disse er at de ikke bare trives på øya, men at de rett ut sagt har en pasjon for stedet, og at de greier å kombinere denne pasjonen med inntektsgivende arbeid på Koster eller på fastlandet.

Nordkoster er et naturområde som de som ferdes her ønsker å ta vare på.